Hem

Susanne Strand

Docent i Kriminologi

MED FOKUS PÅ HANTERING AV RISK FÖR VÅLD

 

Sedan 1996 har min forskning inriktats på risker för våld i olika kontexter, med den tillämpade kriminologin som bas. Fokus ligger på risk för partnervåld, risk för stalkning, att vara förföljd och risk för hedersrelaterat våld. Forskningen sker inom såväl polisen som rättspsykiatrin.

 

I min forskning finns tydligt fokus på gender, vilket gör att kvinnor likväl som män studeras ur både offrets som förövarens perspektiv. Jag samarbetar med professor Henrik Belfrage vid Mittuniversitetet och med forskare vid Centre for Forensic Behavioral Sciences i Melbourne, Australien, samt med forskare vid Simon Fraser University i Vancouver, Kanada.

 

Min forskning har bland annat visat att användandet av strukturerade checklistor för bedömning av risk är en välfungerande metod att använda inom såväl polis, kriminalvård och rättspsykiatri för bedömning och hantering av risk för våld.

KONTAKT

se.linkedin.com/in/susannestrandse

facebook.com/susannestrandse

twitter.com/susannestrandse

info@susannestrand.se

 

 

DELA

Dela information på sociala medier genom knapparna nedan.

Copyright © All Rights Reserved